Geef aan Cultuurfonds Stichtse Vecht!

Cultuurfonds Stichtse Vecht is een lokaal cultuurfonds voor het stimuleren en versterken van cultuur en cultuuruitingen in Stichtse Vecht. Cultuurplatform Stichtse Vecht en Stichting Vechtsnoer zijn als vertegenwoordigers van de cultuursector gesprekspartner van het fonds en dragen vanuit die rol ideeën aan. De gemeente legt het fundament voor het Cultuurfonds Stichtse Vecht met een jaarlijkse bijdrage. Maar uw steun is nodig om de cultuur te laten groeien en bloeien.

Cultuur stimuleren in Stichtse Vecht?
Cultuurfonds Stichtse Vecht is een fonds van en voor cultuur in Stichtse Vecht, en werft bijdragen van het bedrijfsleven, particulieren en vermogensfondsen. Personen en bedrijven kunnen een gift doen aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Schenken is tot en met 2017 fiscaal extra voordelig: vaak is meer dan de helft van de gift aftrekbaar van de belasting.

Financiële ondersteuning voor een cultureel project?
Alle culturele organisaties in Stichtse Vecht die een cultureel initiatief nemen, zoals het organiseren van een concert, tentoonstelling, festival of educatieproject kunnen een bijdrage aanvragen uit het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Aanvragen voor financiële ondersteuning voor cultuur(uitingen) en activiteiten kunnen het hele jaar worden ingediend. Het Cultuurfonds beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen.

Bezoek voor meer informatie de website van Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Read more Read less
View all

Create your fundraising page or join a team with friends, co-workers, your sports team or class mates. Take a look at these inspiring examples.

View all
€ 15

Anonymous

20-03-2018 | 12:54